LÄSVÄRDA NYHETER FRÅN BRANSCHEN
Redaktionen Publicerat 06th Sep

Igrene överklagar till Kammarrätten

Bergsstatens beslut att vägra Igrene rätten till förlängning av undersökningstillstånd för gas har överklagats till Förvaltningsrätten,...

Redaktionen Publicerat 12th Aug

The Nordic Summer Colloquium on Advanced Steel

Efter den fjärde dagen av ”The Nordic Summer Colloquium on Advanced Steel”, NSCAS fortsätter de unga framgångsrika forskarna att...

Redaktionen Publicerat 28th Sep

Köpings Hamn har fått tillstånd att hantera Lovisagruvans malm

En förutsättning för att Lovisagruvan skall kunna...

Redaktionen Publicerat 26th Sep

Kulturbyggnader flyttas till Luossavaara

PEAB flyttar kulturbyggnader till LKAB:s utvecklingsområde...

Redaktionen Publicerat 26th Sep

Delta Minerals utser ny VD

Styrelsen har utsett styrelseledamoten Christian Bönnelyche som tillförordnad...

Redaktionen Publicerat 12th Sep

Delta Minerals AB flyttas till observationslistan

Med anledning av att Aktietorget vid en granskning av bolagets informationsgivning...

Redaktionen Publicerat 28th Sep

Knowledge Service Center på plats för att hjälpa till

Konstruktörer och tillverkare av bilar har ibland varit tvungna att kämpa med begränsningarna i höghållfasta stål (AHSS) med avseende...

Redaktionen Publicerat 21st Sep

Avancerade och ultra höghållfasta stål – snabbspår från Göteborg

SSABs provplåtslager (TMS) är en unik tjänst i stålindustrin. TMS (Trial Material Stock) är beläget sid SSABs stålservicenter i Göteborg...

Skandinaviska Diamantborrfabriken, SDBC AB, lanserar ESD5 för ovanjordsborrning vid prospektering av mineral och malm. Borrmaskinen är baserad på...

Atlas Copcos lanserar nu en ny generation av on-site-lösningar för anläggning, gruvdrift, borrning och stenindustri över hela världen. Nytillskotten...

Atlas Copcos innovationer visar kunderna nya sätt att höja kvaliteten, spara tid och kostnader, och minska miljökonsekvenserna av sin verksamhet. Kundfokus...

En förutsättning för att Lovisagruvan skall kunna leverera malm enligt i juni tecknat avtal med polska Boleslawkoncernen är miljötillstånd för hamnens...

PEAB flyttar kulturbyggnader till LKAB:s utvecklingsområde på Luossavaara. Avtalet omfattar flytten av totalt åtta byggnader. – Det är glädjande...

Lovisagruvan har därför fakturerat det belopp för s.k. eskalator som felaktigt debiterats för del av 2014 och hela 2015 med viss korrigering av kostnaden...

Styrelsen har utsett styrelseledamoten Christian Bönnelyche som tillförordnad VD. Han tillträder uppdraget med omedelbar verkan.  Delta Minerals styrelse...