LÄSVÄRDA NYHETER FRÅN BRANSCHEN
Redaktionen Publicerat 12th Aug

The Nordic Summer Colloquium on Advanced Steel

Efter den fjärde dagen av ”The Nordic Summer Colloquium on Advanced Steel”, NSCAS fortsätter de unga framgångsrika forskarna att...

Redaktionen Publicerat 19th Apr

Högskolan Väst storsatsar på utveckling av expertkompetens inom industrin

Med hjälp av forskare från Högskolan Väst ska högskolan i samproduktion med industrin skräddarsy kurser som är anpassade till yrkesverksamma...

Redaktionen Publicerat 23rd Aug

LKAB ger Securitas fortsatt förtroende för bevakningen

Från och med den 1 juni 2016 har Securitas och LKAB...

Redaktionen Publicerat 22nd Aug

Nordic Irone Ore: Delårsrapport januari – juni 2016

”Väsentliga händelser under andra kvartalet...

Redaktionen Publicerat 19th Aug

Botnia Exploration: Delårsrapport januari — juni 2016

Kvartalet april — juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till...

Redaktionen Publicerat 18th Aug

Guldhalten ökar men inte till förväntade nivåer

Selektiv gruvdrift introducerat i början av 2016 med reducerad gruvdrift...

Redaktionen Publicerat 18th Aug

Markus Ekberg kommer att sluta som VD för Endomines

Styrelsen för Endomines AB (publ) har idag beslutat att avsluta VD...

Redaktionen Publicerat 24th Aug

Nytt projekt om ekosystemtjänster inom stålindustrin

Outokumpu Stainless AB kommer tillsammans med Enetjärn Natur, Jernkontoret, IVL och Albaeco att undersöka hur verktyget ”Ecosystem...

Redaktionen Publicerat 12th Aug

The Nordic Summer Colloquium on Advanced Steel

Efter den fjärde dagen av ”The Nordic Summer Colloquium on Advanced Steel”, NSCAS fortsätter de unga framgångsrika forskarna att...

Skandinaviska Diamantborrfabriken, SDBC AB, lanserar ESD5 för ovanjordsborrning vid prospektering av mineral och malm. Borrmaskinen är baserad på...

Atlas Copcos lanserar nu en ny generation av on-site-lösningar för anläggning, gruvdrift, borrning och stenindustri över hela världen. Nytillskotten...

Atlas Copcos innovationer visar kunderna nya sätt att höja kvaliteten, spara tid och kostnader, och minska miljökonsekvenserna av sin verksamhet. Kundfokus...

Från och med den 1 juni 2016 har Securitas och LKAB ingått ett nytt avtal som innebär att Securitas fortsätter bevakningen av LKABs anläggningar i...

”Väsentliga händelser under andra kvartalet 2016 En ansökan om bearbetningskoncession för ett område i direkt anslutning till koncessionen...

Kvartalet april — juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0). Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 239 (-1 433). Resultat efter skatt...

Selektiv gruvdrift introducerat i början av 2016 med reducerad gruvdrift med fokus på höghaltiga områden. ANDRA KVARTALET 2016 (Kv. 2 2015) Guldproduktionen...