LÄSVÄRDA NYHETER FRÅN BRANSCHEN
Redaktionen Publicerat 06th Sep

Igrene överklagar till Kammarrätten

Bergsstatens beslut att vägra Igrene rätten till förlängning av undersökningstillstånd för gas har överklagats till Förvaltningsrätten,...

Redaktionen Publicerat 12th Aug

The Nordic Summer Colloquium on Advanced Steel

Efter den fjärde dagen av ”The Nordic Summer Colloquium on Advanced Steel”, NSCAS fortsätter de unga framgångsrika forskarna att...

Redaktionen Publicerat 20th Okt

Bolidens tredje kvartal: Starkt resultat och hög gruvproduktion

Bolidens tredje kvartal präglades framförallt av...

Redaktionen Publicerat 20th Okt

Lovisagruppen: Kvartalsrapport 3, 2016

Intäkterna, 0,2 MSEK (mot 9,7 MSEK för malmleveranser...

Redaktionen Publicerat 19th Okt

Stålpendeln nyttjas bättre för miljöns skull

Som ett led i sitt hållbarhetsarbete vill LKAB, SSAB och Scania Ferruform...

Redaktionen Publicerat 13th Okt

Bergsstatens beslut om Botnias bearbetningskoncession har överklagats av privatperson

En överklagan har inkommit till Bergsstaten från en privatperson...

Redaktionen Publicerat 07th Okt

Boliden renodlar zinkverksamheten i Odda

Boliden har träffat avtal om att sälja verksamheten för aluminiumfluorid...

Redaktionen Publicerat 19th Okt

Stålpendeln nyttjas bättre för miljöns skull

Som ett led i sitt hållbarhetsarbete vill LKAB, SSAB och Scania Ferruform förflytta delar av sina godstransporter från väg till järnväg....

Redaktionen Publicerat 18th Okt

SSAB: ”Vi måste tillsammans säkra ett fossilfritt Sverige”

Nästa generations handelssystem för utsläppsrätter bör främja lånsiktig teknikutveckling i Sverige SSAB har tillsammans med Vattenfall...

Norton lanserar ett nytt sortiment lamellrondeller för slipning av kolstål, rostfritt och legeringar. De nya lamellrondellerna, som har beteckningen...

Skandinaviska Diamantborrfabriken, SDBC AB, lanserar ESD5 för ovanjordsborrning vid prospektering av mineral och malm. Borrmaskinen är baserad på...

Atlas Copcos lanserar nu en ny generation av on-site-lösningar för anläggning, gruvdrift, borrning och stenindustri över hela världen. Nytillskotten...

Bolidens tredje kvartal präglades framförallt av förbättrade metallpriser och hög produktion inom Gruvor. Försäljningsintäkterna uppgick under...

Intäkterna, 0,2 MSEK (mot 9,7 MSEK för malmleveranser samma period 2015), bestod av slutavräkning från leverans av en testkvantitet legoanrikat bulkkoncentrat...

Som ett led i sitt hållbarhetsarbete vill LKAB, SSAB och Scania Ferruform förflytta delar av sina godstransporter från väg till järnväg. Ett gemensamt...

En överklagan har inkommit till Bergsstaten från en privatperson av Botnia Explorations bearbetningskoncession Fäbodtjärn K nr 1. Ärendet ligger nu...